Basel, Paris, Zofingen & Freiburg trip: Aug 1 to 8: Pt. II - tonyford